Skorowidz

Protetyk Słuchu: osoba przeprowadzająca audiometryczne badania słuchu, dopasowująca aparaty słuchowe oraz dokonująca w nich drobnych napraw / wymieniająca elementy aparatu (wężyk, baterie, filtry itd). Protetykiem słuchu można zostać po ukończeniu studiów stacjonarnych na wyższej uczelni lub studium policealnego.

Szkoły i uczelnie przygotowujące do zawodu Protetyka Słuchu – strona PSPS
Program Kształcenia w zawodzie Protetyk Słuchu – Biuletyn Informacji Publicznej MEN